Elektronisch factureren komt de productiviteit en dienstverlening van een bedrijf ten goede. Bovendien blijkt de e-factuur gemiddeld ook vier keer milieuvriendelijker dan zijn papieren tegenhanger.

Zo kan een onderneming die jaarlijks 2.500 facturen verstuurt, dankzij e-facturatie één maand aan manuren winnen en 750 kg minder CO2 uitstoten op jaarbasis. Zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van de Federation of Finnish Financial Services (FFFS) naar het verwerkingsproces van inkomende en uitgaande facturen bij KMO’s.

Uit de studie blijkt dat KMO’s die interesse tonen voor de voordelen van on-line facturatie, vaak met PDF-facturen starten.

Hun keuze voor de PDF-factuur is echter tegenstrijdig met de verwachte vereenvoudiging en versnelling van hun betalingsproces, zo blijkt.

De PDF-factuur schiet immers tekort in vergelijking met een facturatie via gestructureerde gegevensuitwisseling waar nauwkeurigheid, efficiëntie en snelheid van betaling centraal staan.

De Finse studie geldt dan ook niet voor PDF-facturen, maar enkel voor “echte” elektronische facturen die gebruik maken van een dergelijk gestructureerde gegevensuitwisseling.

Bron: I-tel

PDF-facturen aanzet tot on-line facturatiebeleid
Getagd op: