Van de 14,4 miljoen rekeningen die de overheid van bedrijven binnenkrijgt is slechts 6 procent digitaal, maar daarvan wordt ook nog eens 80 procent door de ambtenaren uitgeprint en grotendeels handmatig verwerkt. Daarmee lijkt het bedrijfsleven, maar ook de overheid zelf, nog niet klaar voor het elektronisch factureren.

10 procent
De doelstelling van het kabinet was erop gericht om in 2010 10 procent van de facturen elektronisch te verwerken. Marco Pastors, die als ambassadeur e-factureren de digitale overstap van de overheid moest begeleiden de afgelopen twee jaar, is desondanks niet ontevreden. ‘Het is op zich al een prestatie dat de overheid van bijna 0 procent in 2008, naar 6 procent is gegaan’, zegt hij.

Te ambitieus
Pastors erkent dat de overheid misschien wat te ambitieus is geweest met haar 10 procent. ‘Maar het is goed om concrete doelen na te streven. Normaal legt het Rijk de lat nooit hoog. Nu hebben ze dat wel gedaan’. In 2014 wil de overheid zelfs 80 procent van alle facturen digitaal behandelen. Realistisch? Pastors vindt van wel: ‘In het begin kost zo’n digitale aanpassing vooral veel tijd en geld. Zo moet er bijvoorbeeld nieuwe software in gebruik worden genomen. Maar als die eerste 5 à 10 procent eenmaal behaald is, kan het daarna snel gaan’.

Belastingbetaler
Dat het grootste gros van de ontvangen digitale rekeningen uit de printer komt en door ambtenaren met de hand verwerkt wordt, noemt Pastors ‘geen goede zaak’. ‘Daarmee geef je geen goed voorbeeld als overheid. Bovendien moet de belastingbetaler daarvoor opdraaien’. De grootste groei wordt door de rijksoverheid gerealiseerd, de gemeenten blijven tot nu toe ver achter. Daar zit voor Pastors de grootste zorg. ‘Ook zij moeten wat mij betreft in 2014 die 80 procent halen’.

Cultuurverandering
Volgens Pastors is een cultuurverandering noodzakelijk. ‘Ik probeer er bovenop te zitten. ‘Dames en heren ambtenaren: denkt u aan uw verantwoordelijkheden? Die 80 procent is wat het kabinet straks wil, en wat u mogelijk moet maken’. Dat houd ik iedereen voor. In die zin is het nuttig werk, maar het zou niet nodig moeten zijn’. Waarschijnlijk wordt in 2012 opnieuw gemeten of de bescheiden groei van de e-factuur doorzet.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Overheid weet zich nog geen raad met e-facturen