Tijdens een bijeenkomst van de raad van Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie is een richtlijn aangenomen die gericht is op de vereenvoudiging van de BTW-verplichtingen inzake facturering, met name wat betreft elektronisch factureren.

De nieuwe richtlijn bevat bevordering van de acceptatie door de belastingdienst van e-facturen onder dezelfde voorwaarden als papieren facturen, en om de juridische obstakels voor de overdracht en de opslag van e-facturen te verlagen.

Het omvat ook maatregelen die bijdragen aan betalingen aan de belastingdienst, mede om BTW-fraude beter te kunnen aanpakken. Hiertoe behoren de vaststelling van termijnen voor de uitgifte van facturen, waardoor snellere uitwisseling plaatsvindt van informatie over de leveringen van goederen en diensten binnen de EU.

De huidige EU-bepalingen inzake de BTW facturering hebben geleid tot een matig geharmoniseerde set van regels, vanwege de vele opties die beschikbaar moeten blijven voor de lidstaten. Aan de doelstellingen van de huidige bepalingen is daarom niet volledig voldaan.

Bovendien, de naleving van wettelijke eisen heeft de toepassing van technologieën belemmerd die nodig zijn voor de ontwikkeling van e-factureren. De Europese Commissie schat de jaarlijkse potentiële kostenbesparingen voor bedrijven op maximaal EUR 18 miljard mits de drempels wat betreft de btw-regels voor e-factureren worden verlaagd.

Bron: Consilium Europa

EU keurt vereenvoudigde regels voor e-factureren goed